Instagram Aktif Bulmaca Hediyeleri - Ekim 2021

 

PROMOSYONA KATILIMIN YASAL DAYANAĞI

1.- TANITIMI DÜZENLEYEN FİRMA

Active Trade S.L. Merkezi Calle Ana Maria Matute, 23, 03189 Orihuela (Alicante), İspanya adresinde bulunan ve kimlik numarası B42681577 olan, promosyon amaçlı çekilişler düzenlemektedir (bundan böyle "Promosyon" olarak anılacaktır). Katılım koşulları bölümünde belirtilen katılım koşullarına uygun olarak Avrupa'da ikamet eden ve reşit olan kullanıcılara özel olarak İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ulusal bir promosyondur.

2.-BAŞLAMA TARİHİ VE BİTİŞ TARİHİ

Promosyon 25 Ekim 2021'de başlayacak ve 1 Kasım 2021'de sona erecektir.

3.- KATILIM KOŞULLARI VE TANITIM MEKANİĞİ

Katılım koşulları aşağıdaki gibi olacaktır:
- Avrupa'da ikamet eden ve 18 yaşından büyük kişiler katılabilir.
- Sadece @activepuzzles.shop hesabını takip eden ve Instagram yayınına iki arkadaşıyla yorum yaparak yorum yapan katılımcılar katılabilir.
- Katılımcıların katılım sağladığı kişisel veriler gerçeğe uygun olmalıdır.
- Katılımcılar bu kampanyaya yalnızca bir kez kayıt yaptırabilirler.
Promosyonun mekanizması şunlardan oluşur:
● @activepuzzles.shop Instagram hesabını takip etmek.
● Yarışmanın duyurulduğu yayına "Beğenmek".
İki kullanıcıdan bahsedin

4.- TANITIM VE ÖDÜL ŞARTLARI


Yarışmanın kazananı 2 Kasım 2021 Salı günü açıklanacaktır. Kazanan ve gerekirse yedekleri kura ile belirlenecektir.
Kazanan / Kazanan / bir ödül gibidir: Active Puzzles'ın 1 Puzzle of the Art baskısı, özellikle Salvador Dali'nin modeli.

5.- SINIRLAMALAR

Katılımcılardan herhangi birinin Kuralların gerekliliklerini karşılamadığı veya katılmak için sağlanan verilerin geçerli olmadığı ortaya çıkarsa, katılımları geçersiz sayılacak ve ödüllere ilişkin tüm haklarını kaybederek Promosyondan otomatik olarak çıkarılacaklardır. bu Promosyon kapsamında ödüllendirildi.

Aşağıdaki kişiler Promosyona katılamaz:
(i) (ii) Active Trade SL'nin sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak iştirak eden şahıslarla (iii) doğrudan veya dolaylı olarak Active Trade SL'nin organizasyonuna iştirak etmiş diğer herhangi bir şahısla bağlantılı şirketler ve diğer tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar tarafından istihdam edilen çalışanlar veya bu Yarışmanın hazırlanmasına veya geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmuştur (ajans, tedarikçiler, vb.).
Ödül devredilemez veya Katılımcıların talebi üzerine değişikliğe, tahrifata veya tazminata tabi tutulamaz ve başka bir ürün veya para ile değiştirilemez.


Aktif Ticaret S.L. haklı bir sebep olması ve önceden yasal bildirimde bulunulması halinde her türlü değişikliği yapma, bu promosyonu askıya alma veya uzatma hakkını saklı tutar.
Kazanan, ödülün kabul edilmesinin gerektirebileceği her türlü vergi veya mali masraftan ve ayrıca promosyondan kaynaklanan ve Active Trade S.L. tarafından açıkça üstlenilmeyen diğer masraflardan sorumlu olacaktır. bu Hüküm ve Koşullarda.

Haklı herhangi bir talepte bulunmak için ödülün verildiği tarihten itibaren ONBEŞ (15) takvim günü süre belirlenir. Aktif Ticaret S.L. gerekirse ödülü benzer özelliklere sahip başka bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

6.- YORUM VEYA GÖRÜŞLERİN YAYINLANMASI


İçeriği uygunsuz, saldırgan, taciz edici veya ayrımcı olduğu düşünülen veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek yorum ve görüşlere izin verilmeyecektir. Bir kişi aleyhinde şeref hakkı, kişisel ve aile mahremiyeti ve benlik imajı ilkelerini ihlal eden yorumlara da izin verilmeyecektir. sorumlu olmayacağız
Katılımcıların Promosyon'a yaptıkları ve herhangi bir zamanda diğer katılımcıların hassasiyetlerini rencide edebilecek yorumların neden olduğu zararlar.

 


 7.- SORUMLULUKTAN BERABERLİK


Örnek vermek gerekirse, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Promosyonun gelişimini etkileyebilecek üçüncü taraflara atfedilebilecek olası kayıplardan, hırsızlıktan, gecikmelerden veya diğer durumlardan sorumlu değiliz ve katılımcı tarafından saygıyla yapılan kullanımdan sorumlu değiliz. bu Promosyondan elde edilen ödüle katlanamaz ve Katılımcıların, kazananların veya üçüncü şahısların uğrayabileceği herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Promosyonun gerçekleştirilmesine veya ödülden kısmen veya tamamen yararlanılmasına engel olabilecek mücbir sebepler veya tesadüfi olaylarda sorumluluk kabul edilmez. Bu Promosyonun dolandırıcılık, teknik hatalar veya Active Trade SL'nin kontrolünde olmayan ve Yarışmanın normal gelişimini etkileyen herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda, iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkımız saklıdır. katılım web sayfası dahil Promosyon.


8.- INSTAGRAM

Promosyon Instagram tarafından desteklenmez, desteklenmez, yönetilmez veya Instagram ile herhangi bir şekilde ilişkilendirilmez, bu nedenle Katılımcılar Facebook'u bundan kaynaklanan herhangi bir zarar için her türlü sorumluluktan muaf tutar.

9.- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Verilerinizin işlenmesinden sorumlu şirket, merkezi Calle Ana Maria Matute, 23, 03189 Orihuela (Alicante), İspanya adresinde bulunan ve kimlik numarası B42681577 olan Active Trade S.L.'dir.

Active Trade S.L, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel bilgileriniz güvenli bir şekilde tutulur ve azami özenle işlenir.


Geçerli veri koruma düzenlemelerinin hükümlerine ve özellikle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğine uygun olarak ve verilerin serbest dolaşımı, her Katılımcı, bu Yasal Dayanakları kabul ederek, bu yarışmaya katılım için sağlanan kişisel verilerin, yarışmaya katılımı işlemek ve ödülü iletmek için Active Trade SL'ye ait bir dosyaya dahil edileceğine izin verir. Kazanan olma durumunda.


Kişisel iletişim bilgilerinizin aşağıdaki amaçlarla kullanılacağını size bildiririz:

Katılımcılar, sağlanan kişisel verilerin doğru olduğunu ve bunlarda herhangi bir değişikliğin Active Trade S.L.'ye iletilmesinden sorumlu olduklarını devam ettirirler. Active Trade S.L, yanlış bilgi veren herhangi bir Katılımcıyı bu promosyondan hariç tutma hakkını saklı tutar. Aktif Ticaret S.L. verilerin çalınmasından, değiştirilmesinden veya herhangi bir şekilde kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
Katılımcılar (i) kişisel verilerine erişme ve (ii) yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme veya uygunsa silinmesini talep etme, (iii) verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme, (iv) hakkına sahiptir. verilerinin işlenmesine karşı çıkmak ve (v) taşınabilirliğini talep etmek. Aşağıdaki Katılımcılar, taleplerinin nedenini belirterek info@activepuzzles.com adresine bir e-posta göndererek tüm bu haklarını kullanabilirler.


Katılımcılar ayrıca taleplerini normal posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler: Calle Ana Maria Matute, 23, 03189 Orihuela (Alicante), İspanya.


Diğer herhangi bir idari çareye veya adli işleme halel gelmeksizin, Katılımcının, özellikle mutat ikametgahının, iş yerinin veya iş yerinin bulunduğu Üye Devlette, bir Denetleyici Makama şikayette bulunma hakkı olacaktır. kişisel verilerinin işlenmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünmesi ve haklarının kullanıldığını görmemesi hâlinde, ihlal iddiasında bulunacaktır.
Şikayetin sunulduğu Kontrol Mercii, şikayet sahibini şikayetin seyri ve sonucu hakkında bilgilendirir.
Daha fazla bilgi için, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Active Trade S.L.'nin gizlilik politikasına başvurabilirsiniz: https://activepuzzles.com/es/policies/privacy-policy


10.- DEĞİŞİKLİKLER


Bu promosyonun şartlarını ve koşullarını, promosyona katılanların haklarına halel getirmediği veya baltalamadığı ölçüde değiştirme veya genişletme hakkını saklı tutarız.


11.- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ YETKİLERİ


Bu yasal dayanaklar İspanyol yasalarına göre yönetilecektir. İspanya'nın Madrid şehrinin Mahkemeleri ve Mahkemeleri, bu kuralların geçerliliği, yorumlanması veya yerine getirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia veya anlaşmazlığı çözme yetkisine sahip olacaktır.