Etkin Bulmaca Eşantiyonları (Eylül 2021)

PROMOSYONA KATILIMIN YASAL DAYANAKLARI

1.- TANITIMI DÜZENLEYEN FİRMA

Active Trade S.L. Calle Ana Maria Matute, 23, 03189 Orihuela (Alicante), İspanya adresinde bulunan ve kimlik numarası B42681577 olan, promosyon amaçlı çekilişi düzenlemektedir (bundan böyle " terfi”) ulusal kapsamda, yalnızca Avrupa topraklarında ikamet eden ve katılım koşullarına ilişkin bölüm hükümlerine uygun olarak reşit olan kullanıcılar için İnternet aracılığıyla geliştirilecektir.

2.-BAŞLAMA TARİHİ VE BİTİŞ TARİHİ

Promosyon 13 Eylül 2021'de başlayacak ve 19 Eylül'de sona erecektir.

3.- KATILIM KOŞULLARI VE TANITIM MEKANİĞİ

Katılım koşulları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • - Avrupa'da ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabilir.

 • - Sadece @activepuzzles.shop ve @alirezakarimimoghadam hesaplarını takip eden ve yorum yapan katılımcılar katılabilir.

  Arkadaşlara yorum yapan Instagram gönderisi

 • - Katılımcıların katıldığı kişisel veriler,

  dürüst

 • - Katılımcılar bu kampanyaya yalnızca bir kez kayıt yaptırabilirler.

  Promosyonun mekanizması şunlardan oluşur:

 • ●  @activepuzzles.shop & @alirezakarimimoghadam Instagram hesaplarını takip edin

 • ●  Yarışmayı ileten yayına "Beğen" verin.

 • ●  "Yıldızlı bir gece için mükemmel planım şunları içerir" cümlesini tamamlayarak yorum yapın

  sanat, bulmaca ve..."

 • ●  Yorumda iki arkadaşını belirt

4.- TANITIM VE ÖDÜL ŞARTLARI

2 kazanan/lar ve 2 yedek/ler seçilecektir. Yarışmanın kazananı 21 Eylül 2021 Salı günü açıklanacak ve seçim kriterleri yorumun özgünlüğü üzerinden yapılacaktır.

Kazanan(lar) ödül olarak şunları elde edecekler: Active Puzzles'ın Art versiyonundan, özellikle "Starry Night" modelinden 1 Puzzle

5.- SINIRLAMALAR

Katılımcılardan herhangi birinin Esaslarda belirtilen gereklilikleri karşılamadığı veya katılım için sağlanan verilerin geçerli olmadığı anlaşılırsa, katılımları geçersiz sayılacak ve Promosyondan otomatik olarak çıkarılacak ve tüm haklarını kaybedecektir. bu Promosyon kapsamında verilen ödüller.

Aşağıdaki kişiler Promosyona katılamaz: (i) (ii) Active Trade S.L.'nin sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak iştirak eden gerçek kişilerle bağlantılı şirketlerde ve diğer tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarda istihdam edilen çalışanlar, (iii) Diğer herhangi bir gerçek kişi bu Yarışmanın düzenlenmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılmış veya hazırlanmasına veya geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmuş kişi (ajans, tedarikçiler vb.).

Kazanılan ödül devredilemez, Katılımcıların talebi üzerine değişiklik, tahrifat veya tazminata tabi tutulamaz ve başka bir ürün veya para ile değiştirilemez.

Active Trade S.L, haklı neden ve önceden yasal iletişim olması halinde, bu Promosyonu herhangi bir değişiklik yapma, askıya alma veya uzatma hakkını saklı tutar.

Ödülün kabulünün gerektirebileceği herhangi bir vergi veya vergi ücreti ve ayrıca Promosyondan kaynaklanan ve bu Yasal Dayanaklarda Active Trade S.L tarafından açıkça üstlenilmeyen diğer tüm masraflar kazanan tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir gerekçeli talepte bulunmak için ödülün verildiği tarihten itibaren ONBEŞ (15) takvim günü süre belirlenir. Active Trade S.L, gerekirse, ödülü benzer özelliklere sahip başka bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

6.- YORUM VEYA GÖRÜŞLERİN YAYINLANMASI

İçeriği uygun olmayan, rencide edici, aşağılayıcı, ayrımcı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek yorum ve görüşlere izin verilmeyecektir. Bir bireye karşı şeref hakkı, kişisel ve aile mahremiyeti ve kişinin kendi imajı ilkelerini ihlal eden yorumlara da izin vermezler. Sorumlu tutulmayacağız

Katılımcıların Promosyon'a yaptıkları ve her an diğer katılımcıların hassasiyetlerini kırabilecek yorumların neden olduğu zararlar.

7.- SORUMLULUK MUAFİYETİ

Örnek vermek gerekirse, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Promosyonun gelişimini etkileyebilecek üçüncü taraflara atfedilebilen olası kayıplardan, hırsızlıklardan, gecikmelerden veya diğer durumlardan sorumlu değiliz ve katılımcının Promosyonun kullanımından sorumlu değiliz. Ödül, bu Promosyondan elde edilir ve Katılımcıların, kazananın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Promosyonun gerçekleştirilmesine veya ödülden tamamen veya kısmen yararlanılmasına engel olabilecek mücbir sebepler veya tesadüfi olaylarda sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu Promosyonun içinde tespit edilen dolandırıcılık, teknik hatalar veya Active Trade S.L.'nin kontrolü altında olmayan ve Yarışmanın normal gelişimini etkileyen herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi durumunda, katılım web sitesi de dahil olmak üzere iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkına sahiptir.

8.- INSTAGRAM

Promosyon, Instagram ile herhangi bir şekilde desteklenmez, desteklenmez, yönetilmez veya ilişkilendirilmez, bu nedenle Katılımcılar, Facebook'u bundan doğabilecek herhangi bir zarar için tüm sorumluluktan muaf tutar.

9.- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Verilerinizin işlenmesinden sorumlu şirket, Calle Ana Maria Matute, 23, 03189 Orihuela (Alicante), İspanya adresinde ve kimlik numarası B42681577 olan Active Trade S.L.'dir.

Active Trade S.L, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel bilgileriniz güvende tutulur ve azami özenle işlenir.

Verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelerin hükümlerine ve özellikle Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tarihli ve (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü uyarınca, işlemeye ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin kişisel verileri ve bu verilerin serbest dolaşımını sağlamak için, her Katılımcı, bu Yasal Dayanakları kabul ederek, bu yarışmaya katılım için sağlanan kişisel verilerin, bu yarışmaya katılımı işlemek için Active Trade S.L.'ye ait bir dosyaya dahil edilmesini kabul eder. yarışma ve Kazanan olmanız durumunda ödülü size bildirmek için.

Kişisel iletişim bilgilerinizin aşağıdaki amaçlarla kullanılacağını size bildiririz:

Katılımcılar, sağlanan kişisel verilerin doğru olduğunu garanti eder ve bunlardaki herhangi bir değişikliği Active Trade S.L.'ye bildirmekten sorumludur. Active Trade S.L, yanlış bilgi veren herhangi bir Katılımcıyı bu promosyondan hariç tutma hakkını saklı tutar. Güvenlik araçları kullanılarak Veri Koruma konusunda azami özen gösterilmesi tavsiye edilir ve Active Trade S.L yasa dışı hırsızlık, veri değişikliği veya veri kaybından sorumlu tutulamaz.

Katılımcıların (i) kişisel verilerine erişme ve (ii) yanlış verilerin düzeltilmesini veya uygunsa silinmesini talep etme, (iii) verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme, (iv) haklarına sahiptir. ) verilerinizin işlenmesine karşı çıkmak ve (v) taşınabilirliğini talep etmek. Katılımcılar tüm bu haklarını info@activepuzzles.com e-posta adresi üzerinden talep nedenini belirterek kullanabilirler.

Katılımcılar ayrıca taleplerini normal posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler: Calle Ana Maria Matute, 23, 03189 Orihuela (Alicante), İspanya

Diğer herhangi bir idari itiraz veya adli işlem saklı kalmak kaydıyla, Katılımcının, özellikle mutad meskeninin, iş yerinin veya iddia edilen ihlalin işlendiği Üye Devletin bulunduğu Üye Devlette bir Kontrol Makamına dava açma hakkı olacaktır. kişisel verilerinizin işlenmesinin mevzuata uygun olmadığını düşünmeniz ve haklarınızın kullanılmasının yetersiz kalması hallerinde.

Talebin sunulduğu Kontrol Mercii, davacıyı talebin seyri ve sonucu hakkında bilgilendirecektir.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Active Trade S.L.'nin gizlilik politikasına başvurabilirsiniz: https://activepuzzles.com/es/policies/privacy-policy

10.- DEĞİŞİKLİKLER

Promosyona katılanların haklarına zarar vermemek veya zarar vermemek kaydıyla, bu promosyon tabanlarını değiştirme veya genişletme hakkını saklı tutarız.

11.- UYGULANACAK MEVZUAT VE YETKİ ALANLARI

Bu yasal dayanaklar İspanyol yasalarına göre yönetilecektir. İspanya'nın Madrid şehrinin Mahkemeleri ve Tribunalleri, bu temellerin geçerliliği, yorumu veya uygunluğu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia veya anlaşmazlığı çözme yetkisine sahip olacaktır.